Xin chào các bạn!

Tháng 8 vừa qua Huế đã xây dựng thương hiệu cá nhân cho đội nhóm của mình. Bởi vì Huế muốn xây dưng cho các bạn trong đội nhóm với hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Đôi khi hình ảnh được ghi lại bởi không gian gần gũi và chân thực nhất.

Có thể nói xây dựng thương hiệu cá nhân đối với hệ thống nguyenthihue.com là một bước tiến rất quan trọng không thể thiếu được trong sự nghiệp môi giới bất động sản. Và việc làm thương hiệu cá nhân cho đội nhóm còn quan trọng hơn.

Xin chúc các bạn tháng 8/2016 rực rỡ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!

Slogan của đội tớ là ” Quyết tâm hết mình, bĩnh tĩnh mọi việc sẽ đến” 

P/S: Nguyenthihue.com

nguyen-thi-hue-doi-nhom

nguyen-thi-hue-doi-nhom-phu-nu

nguyen-thi-hue-doi-nhom-nam

nguyen-thi-hue-thuong-hieu-ca-nhan

nguyen-thi-hue-nguyen-phuong-ly

 

nguyen-thi-hue-do-ngoc-duynguyen-thi-hue-lo-hong-nhung

nguyen-thi-hue-pham-minh-duc nguyen-thi-hue-tran-ngan

nguyen-thi-hue-do-thi-nham