Ngày đầu tiên nói chuyện qua điện thoại tôi đã muốn mua của em Huế. Thực ra lúc đó nhiều bạn gọi cho tôi nhưng tôi vẫn chỉ muốn làm việc với em bởi tôi cảm thấy sự tin tưởng khi nói chuyện mặc dù chỉ qua điện thoại và sau đó vợ chồng tôi đã mua được chung cư Nam Xala căn nhỏ vừa tiền.

Lê Thị Tuyết Hồng – DRAGON LOGISTICS CO., LTD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *